Valitse sivu

Yhdyskuntatekniikan lautakunta kokoontui 24.11.

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa kunnallistekniikan kunnossapitourakoiden kustannuksiin. Kunnallistekniikan kunnossapitopalveluiden talvi-, alue- ja viherhoitourakat ovat sitoutuneet urakkasopimukseen ja urakkaohjelmaan. Urakkaohjelman mukaan hintoja voidaan tarkistaa vuosittain jommankumman osapuolen esityksestä ja tarkistusesitykset on tehtävä kunkin vuoden lokakuun loppuun mennessä siten, että mahdolliset uudet hinnat astuvat voimaan seuraavan vuoden alusta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti hyväksyä ehdotetut indeksimuutokset 1.1.2023 alkaen keskustan talvikunnossapitourakan, Veikkolan talvikunnossapitourakan, aluehoitourakka Masala, Sundet ja Sarvvik sekä Kirkkonummen keskusta-alueen ja Veikkolan alueiden viherhoitourakan osalta.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli Kirkkonummen liittymistä Lill-Nägelsin yksityistien tiekunnan osakkaaksi.

Lautakunta päätti, että Kirkkonummen kunta liittyy Lill-Nägelsin yksityistien tiekunnan osakkaaksi ja osakkaana vastaa Kehänkaari -nimisen tien osalta kunnossapitokustannuksista.

Yhdyskuntatekniikan lautakunnalle esiteltiin kokousajankohtana tiedossa oleva taloustilanne.

Talvikunnossapidon kustannukset ovat kuluvan vuoden aikana ylittäneet määrärahat, mutta kokonaisuutena lautakunnan talous on toteutumassa talousarvion mukaisesti.

Lisätietoja antaa:

Matti Kaurila, Yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja

matti.kaurila@kirkkonummi.fi

 

Anna-Kaisa Kauppinen, Yhdyskuntatekniikan palvelualuejohtaja

anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

Esityslista

Yhdyskuntatekniikan lautakunta