Valitse sivu

Yhdyskuntatekniikan lautakunta kokoontui 27.10. klo 17.

Lautakunta otti omalta osaltaan kantaa Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmaan vuosille 2023-2026. Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma kattaa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Suunnitelmassa kuvataan alueen tienpidon talouden ja toiminnan reunaehdot sekä painopisteet ja tavoitteet suunnitelmakaudella. Lausunto menee seuraavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Turuntien jalankulku- ja pyöräilyväylä saa vihreää valoa lautakunnalta

Lautakunta myös lausui omalta osaltaan tiesuunnitelmasta Mt 110 (Turuntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Veikkola – Kolmiranta. Suunnitelma käsittää n. 3,2 km pitkän yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien. Kunta suostuu ELY-keskuksen esitykseen kustannusjaosta rakentamisen osalta ja on valmis luovuttamaan omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin. Lopullisen lausunnon hyväksyy kunnanhallitus.

Kunnallistekniikkapalveluiden taksat ja maksut

Lisäksi lautakunta tarkisti kunnallistekniikkapalveluiden taksat ja maksut. Katu- ja kaivantolupahinnastoon on lisätty aluevuokran, opasteiden ja mainospaikkojen taksat. Hinnastossa on maininta, että kaivutöiden hinnat voidaan korottaa 100 % uusilla valmistuneilla alueilla kolmen vuoden ajan.

Muilta osin kunnallistekniikkapalveluiden perimät maksut ovat säilyneet ennallaan.

Muita lautakunnassa käsiteltyjä asioita olivat:

  • Vuoden 2022 talkooavustuksen käyttötarkoituksen muutoksen pyyntö, Evitskog ungdomsförening rf
  • Oikaisuvaatimus Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022 – Getbergin tiekunta
  • Ilmoitusasioita tiedoksi
  • Lautakunta kuuli myös tilannekatsauksen Kirkkonummen liikekeskustan keskeisistä asemakaavoista.

 

Lisätietoja antaa:

Matti Kaurila, Yhdyskuntatekniikan lautakunnan puheenjohtaja

matti.kaurila@kirkkonummi.fi

 

Anna-Kaisa Kauppinen, Yhdyskuntatekniikan palvelualuejohtaja

anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

 

Esityslista

Yhdyskuntatekniikan lautakunta