Valitse sivu

Koronakohdeavustukset Kirkkonummella 2022: Lapset ja nuoret takaisin harrastusten pariin

Paikallisille vapaa-aikajärjestöille tarjotaan tänä vuonna erityistä mahdollisuutta panostaa lasten ja nuorten toiminnan elvyttämiseen ja kehittämiseen.
Kirkkonummen sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioon on osoitettu vuodelle 2022 kertaluonteisesti 50 000 euron lisäys avustusmäärärahaan koronakohdeavustuksiin liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöille. Näiden avustusten tavoitteena on lasten- ja nuorten harrastetoiminnan kehittäminen ja harrastajien saaminen takaisin harrastusten pariin.

Hakemuksessa tulee selostaa, miten hakemuksen kohteena oleva toiminta kehittää lasten ja nuorten harrastustoimintaa ja tuo harrastajia takaisin harrastusten pariin. Suunnitellun toiminnan kohderyhmänä tulee olla alle 18-vuotiaat kirkkonummelaiset lapset ja nuoret ja toiminta pitää järjestää Kirkkonummella.

Liikuntapalveluiden koronakohdeavustukset 2022

Tätä kohdeavustusta voivat hakea toiminta-avustukseen oikeutetut kirkkonummelaiset
rekisteröidyt yhdistykset tai yhdistykset, jotka ovat jättäneet rekisteröintihakemuksensa
edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta.
– Hakuaika 31.3.2022 klo 15:30 mennessä, 25 000 €
– Liikuntajärjestöjen ohjeet ja lomakkeet: https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-liikuntayhdistyksille

Nuorisopalveluiden koronakohdeavustukset 2022

Tätä kohdeavustusta voivat hakea kirkkonummelaiset rekisteröidyt ja rekisteröimättömät paikalliset nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistöstä 2/3 on alle 29-vuotiaita kirkkonummelaisia. Rekisteröimättömältä nuorisoyhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja että sen hallinto, toiminta- ja talous on järjestetty, kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat
täysi-ikäisiä.
– Hakuaika 31.3.2022 klo 15:30 mennessä, 6 000 €
– Nuorisoyhdistysten ohjeet ja lomakkeet: https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-nuorisoyhdistyksille

Kulttuurin koronakohdeavustukset 2022

Tätä kohdeavustusta voivat hakea kirkkonummelaiset rekisteröidyt yhdistykset tai
yhdistykset, jotka ovat jättäneet rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun
loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla
kulttuuritoiminta. Avustusta voivat hakea myös rekisteröitymättömät yhdistykset tai ryhmät,
joissa on vähintään 3 jäsentä, joista ainakin 1 on kirkkonummelainen.
– Hakuaika 31.3.2022 klo 16:00 mennessä, 12 000 €
– Hakuaina 30.9.2022 klo 16:00 mennessä, 7 000 €
– Kulttuuriyhdistysten ohjeet ja lomakkeet: https://www.kirkkonummi.fi/avustukset-kulttuuriyhdistyksille

Kulttuurin TalviFoorumissa 10.2.2022 avustusasiat esillä

Kulttuurin TalviFoorumi 2022 pidetään etäkokouksena torstaina 10.2.2022 klo 17:00-18:30. Foorumissa käsitellään paikallisten kulttuurijärjestöjen avustuksia 2022, tämän vuoden Kirkkonummi-päiviä, varhaiskasvatuksen ja opetuksen kulttuurikasvatusohjelman suunnittelua sekä muita ajankohtaisia asioita. Ilmoittautumiset sähköpostitse kulttuurisihteeri Antti Airaksiselle (antti.airaksinen@kirkkonummi.fi).
Ilmoittaudu heti ja jaa tietoa foorumista muillekin!
https://tapahtumat.kirkkonummi.fi/fi-FI/page/61dc31ac9d19ec2b731caae2