Valitse sivu
Metsästrategia

Metsästrategia

Kirkkonummen kunnan metsästrategia koskee Kirkkonummen kunnan omistamia metsiä ja kuvaa metsäisten alueiden hoidon tavoitteita, hallinnointia ja hoitotapaa. Metsästrategiaa ollaan nyt päivittämässä.
Toimenpideohjelma

Toimenpideohjelma

Metsänhoitotöiden toimenpideohjelma laaditaan määrävälein. Tällä hetkellä Kirkkonummen kunnalla ei ole voimassaolevaa toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelmassa esitetään yhdyskuntatekniikan lautakunnalle vuoden...
Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelma 2019-2029

Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelma 2019-2029

Kirkkonummen kunta on päivittänyt kunnan metsiä koskevan Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelman kymmenvuotiskaudeksi. Yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyi suunnitelman 22.08.2019. Luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelma on...
Missä ja kuinka paljon

Missä ja kuinka paljon

Kunnan omistamat metsät antavat asukkaille virkistystä, luontoelämyksiä ja liikuntamahdollisuuksia, metsät myös turvaavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä kunnassa. Metsät jaetaan käyttöluokkiin...
Metsien hoito

Metsien hoito

Kunnan omistamien metsien hoito- ja käsittelytavat valitaan sen mukaan, mihin käyttö- ja hoitoluokkaan metsä on sijoitettu. Jatkossa metsien sijoittelu käyttö- ja hoitoluokkiin tarkistetaan toimenpideohjelman tarkistuksen yhteydessä....