Valitse sivu
Nähtävänä nyt

Nähtävänä nyt

Tolsanportin eteläisen asemakaavan sekä Tolsanportin pohjoisen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineistot pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 2. – 31.5.2024 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa...

Nähtävillä olevat suunnitelmaehdotukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus edellyttää, että ”Katusuunnitelmaehdotus on pidettävä julkisesti nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä.” §...

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuusmateriaali julkaistaan tällä sivustolla ja asukkailla on mahdollista antaa palautetta suunnitelmaluonnoksista sähköisellä kyselylomakkeella. Suunnitelmaluonnoksista järjestetään myös asukasiltoja kohteen koosta riippuen. Mikäli asukastilaisuus...
Yksityistiet

Yksityistiet

Ajankohtaista Yksityistieavustukset Yleistä Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jolle on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta, kuten kesä- ja talvikunnossapidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden...
Viheralueet ja liikuntapaikat

Viheralueet ja liikuntapaikat

Alla olevasta kartasta löydät kaikki käynnissä olevat viheralueiden ja liikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentamiskohteet: Lisätietoa hankkeista saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen katusuunnittelu@kirkkonummi.fi tai...
Ympäristönsuojeluavustukset 2024

Ympäristönsuojeluavustukset 2024

Rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää vuosittain avustuksia ympäristönsuojelua edistäviin tarkoituksiin. Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää rekisteröidyille, yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille, joiden toiminnalla...

Kunnallistekniikan ja kunnossapidon yhteystiedot

Käyntiosoite: Ervastintie 2 Postiosoite: PL 20, 02401 KIRKKONUMMI Puh. 09 29671 Suunnittelu ja rakentaminen: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi Palautteen antaminen kunnossapitotöistä Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän...
Masalanportti II

Masalanportti II

Tilanne: Aloitusvaihe (25.5.2023) Masalanportti II asemakaava-alue sijaitsee Masalan keskustan tuntumassa ja käsittää sen pääsisääntuloväylän alueita. Kaava-alue sijoittuu Kehä III:n ja ja Sundsbergintien risteysalueelle ja se on rajattu tiesuunnitelman mukaisesti,...