Valitse sivu
Julkisivupiirustus

Julkisivupiirustus

Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (2.3, s. 8) Julkisivupiirustusten sisältö Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona....
Pohjapiirustus ja leikkauspiirustus

Pohjapiirustus ja leikkauspiirustus

Lähde. Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (2.2, s. 6) Pohja- ja leikkauspiirustusten sisältö ja esitystapa Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä tarvittaessa...
Asemapiirros

Asemapiirros

Lähde: Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (2.1, s. 4) Asemapiirroksen sisältö Asemapiirrokseen on sisällyttävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen...
Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan kohteena ovat muun muassa elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot, asunnot, talous- ja uimavedet, koulut, päiväkodit sekä tupakanmyynti. Lisäksi toimintaan kuuluvat...

Suunnitelmat

Suluissa olevat kappaleet ja sivunumerot ovat seuraavasta ohjeesta: Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset: Asemapiirros (2.1, s. 4)...
Erityissuunnitelmien toimittaminen

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Erityssuunnitelmien ja selvityksen laatimisesta määrätään luvan lupaehdossa. Erityissuunnitelmilla tarkoitetaan tässä rakennesuunnitelmia, ilmanvaihto- ja kvv-suunnitelmia, pohjatutkimusta, paalutus- ja mittauspöytäkirjoja...
Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjapalvelut

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjapalvelut

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjapalvelut Kirkkonummella on otettu keväällä 2019 käyttöön Lupapiste kauppa, mistä voi ostaa dokumentteja suoraan kunnan rakennusvalvonnan arkistosta sähköisesti ja ladata ostetut tiedostot heti omaan käyttöösi. Kaupassa on...
Kaavamääräykset ja rakennustapaohjeet

Kaavamääräykset ja rakennustapaohjeet

Kaavamääräyksissä puututaan muun muassa rakennusalaan, kerrosmääriin sekä tontin käyttöön. Myös rakennuksen muoto, ulkoväritykset sekä ilmansuunnat on voitu määritellä kaavassa. Rakennustapaohjeilla täydennetään ja selvennetään asemakaavan määräyksiä ja...