Valitse sivu
Perhetoiminta Kirkkonummella

Perhetoiminta Kirkkonummella

Alkuvuodesta 2018 kirkkonummelaiset lapsiperhetoimijat (kuten kunnan avoin varhaiskasvatus, neuvola- ja kirjastopalvelut seurakunnat ja Luckan) alkoivat yhdessä suunnitella Perhetoiminta Kirkkonummella -verkkosivustoa. Suunnittelun tavoitteena oli luoda...

Veteraanien palvelut

Kirkkonummen kunnan järjestämiä veteraanien palveluja voivat käyttää ne sotaveteraanit, joiden kotipaikka on Kirkkonummi ja joille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus. Kuntoutukseen ja kotona...

Vammaisneuvosto

Kirkkonummen vammaisneuvosto on Kirkkonummen kunnan sekä vammais- ja potilasjärjestöjen yhteistyöelin. Vammaisneuvoston tarkoituksena on edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön,...

Vanhusneuvosto

Kirkkonummen vanhusneuvoston tarkoituksena on edistää vanhusten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, kuten kuntoutukseen ja koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä muihin kunnallisiin...

Seniori-info

Länsi-Uudenmaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelee 20.12.2022 alkaen hyvinvointialueen yhteinen Seniori-info. Kuntakohtaiset ikääntyneiden neuvontanumerot poistuvat käytöstä. Seniori-infosta saat...

Lisätietoja

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Asetus yksityisistä sosiaalipalveluista (1053/2011) Tietoa yksityisiltä sosiaalipalveluita tuottavilta yrityksiltä edellytettävästä omavalvontasuunnitelmasta Yksityisten...

Luvanvaraiset yksityiset sosiaalipalvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa jatkuvasti ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan,...

Ilmoitusten käsittely

Toimintansa aloittavien ilmoitusten käsittely toteutetaan kunnassa seuraavassa järjestyksessä: Palvelujen tuottaja toimittaa ilmoituksen liitteineen Kirkkonummen kunnalle. Kun ilmoituksessa on kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet, kunnan viranomainen...