Valitse sivu

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuusmateriaali julkaistaan tällä sivustolla ja asukkailla on mahdollista antaa palautetta suunnitelmaluonnoksista sähköisellä kyselylomakkeella. Suunnitelmaluonnoksista järjestetään myös asukasiltoja kohteen koosta riippuen. Mikäli asukastilaisuus...

Suunnitteluvaiheet

Ennen kuin katuja voidaan rakentaa, on laadittava eritasoisia suunnitelmia: 1.Yleissuunnitelma, jossa esitetään katujen ja ympäristön perusperiaatteet mm. kevyen liikenteen väylien linjauksen, katujen poikkileikkauksen, kasvillisuuden ja...