Valitse sivu

Kirkkonummen kunta panostaa pyöräilyyn sekä rakentamalla uusia että parantamalla nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä.  

Kunta haluaa näin panostaa kävelyn ja pyöräilyn kulkumuodon lisäämiseen Kirkkonummen 2024–2030 kuntastrategian sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman (2017) tavoitteen mukaisesti. 

Kävely- ja pyöräteiden parannus- ja rakennustöitä on meneillään eri puolilla kuntaa esimerkiksi Veikkolassa, Sarvvikissa, Masalassa ja keskustassa. Näiden lisäksi vireillä on useita jalankulkua ja pyöräilyä parantavia hankkeita. Näitä suunnitellaan ja toteutetaan tulevina vuosina. 

Kirkkonummelle uusi jalankulku- ja pyöräilytie Turuntien varrelle 2025 


Uudenmaan ELY-keskus rakentaa uutta jalankulku- ja pyörätietä yhdessä Kirkkonummen kunnan kanssa Turuntielle (mt 110) Veikkolasta Kolmirannantielle. Hanke valmistuu vuonna 2025. Pyörätietä on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina Kolmirannantieltä Espooseen Brobackantielle asti, jolloin Veikkolasta muodostuu yhtenäinen jalankulku- ja pyörätie pääkaupunkiseudulle. ELY-keskuksen tiedote hankkeen aloituksesta löytyy täältä.

Sarvvikinportista Inkilään uusi jalankulku- ja pyörätie 

Sarvvikinportista Inkilään rakennetaan yhtenäinen Finnträskinreunan jalankulku- ja pyörätie Sarvvikinportin katujen rakentamisen yhteydessä. Se on osa vaiheittain toteutettavaa seudullista pääpyöräilyreittiä Kirkkonummen ja Espoon välillä. Kohde saa jalankulun- ja pyöräilyn valtionavustusta liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Lisätietoja täältä

Sundsbergintiellä parannetaan nykyistä jalankulku- ja pyörätietä 

Sarvvikin ja Kartanonrannan välillä Sundsbergintiellä parannetaan nykyistä jalankulku- ja pyörätietä osana Kolabackenin asemakaavan katujen toteutusta. Pyörätie toteutetaan nykyistä korkeatasoisempana väylänä, jossa jalankulku- ja pyöräily on eroteltu. Lisätietoja täältä

Keskustassa parannetaan pääkatujen toimivuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn laatutasoa 

Myös Kirkkonummen keskusta-aluetta kehitetään jalankulku- ja pyöräily huomioiden. 

Kirkkonummen keskustassa on käynnistymässä Kirkkonummentien, Överbyntien ja Gesterbyntien alkuosan rakentaminen. Hankkeessa parannetaan keskustan pääkatujen toimivuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn laatutasoa. Hankkeessa parannetaan nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä Kirkkonummentiellä ja Gesterbyntiellä Saloviuksentieltä uimahallille asti sekä Överbyntiellä Kirkkonummentieltä hautausmaalle asti. Kyseiset osuudet toteutetaan jaettuna jalankulku ja pyörätieosuuksina.  

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 3.–12.5.2024 Kirkkonummella – viikko edistää liikennerauhaa ja kestävää liikkumista (2.5.2024) 

Lue lisää pyöräilystä: 

Valtakunnallinen Pyöräilyviikko 
Kirkkonummi – Liikenneturvallisuus 
Kirkkonummi – Kävely ja pyöräily 
Pyöräilyn kilometrikisa 
Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma (2017) 
Kirkkonummen strategia 2024–2030