Valitse sivu
Lannan varastointiin liittyvät ilmoitukset

Lannan varastointiin liittyvät ilmoitukset

Aumasta eli lannan patteroinnista maakuoppaan pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aumaus Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jonne patteroidaan eli sijoitetaan lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää...
Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteista toimintaa harjoittava yritys tai toimija on velvollinen ilmoittamaan asiasta kunnalle viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta kunnalle...
Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

Meluilmoitus tehdään esimerkiksi isoista yleisötapahtumista ja rakennushankkeista. Toiminnanharjoittaja, jonka toiminta voi aiheuttaa erityisen häiritsevää melua tai tärinää, on velvollinen tekemään toiminnastaan kirjallisen...
Maastoliikennelain mukainen lupa

Maastoliikennelain mukainen lupa

Jos maastossa järjestetään luonnolle, asutukselle ja virkistäytymiselle haittaa aiheuttavia tapahtumia, sille on haettava kunnan lupa. Maastoksi kutsutaan aluetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu liikenteeseen. Maastoa on myös jään...
Vapautus vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä

Vapautus vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä

Kunnan ympäristöviranomainen voi tietyin perustein myöntää rakennettavalle kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon. Kiinteistöjen tulee pääsääntöisesti liittyä kunnan tai kuntayhtymän...
Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä

Maa-ainesten ottolupa

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen ja pois kuljettamiseen tarvitaan lupa. Maa-aineslaki säätelee maa-ainesten ottoa. Ottajan on muun muassa varmistettava, että maa-ainesten otto ei turmele maisemaa eikä aiheuta...
Ympäristölupa

Ympäristölupa

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä saattaa aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista....

Yleisten alueiden tai muiden kunnan omistamien alueiden käyttö

Kunta vuokraa tori-, katu- ja puistoalueita myyntialueiksi, tapahtumien järjestäjille sekä katutilan sulkemiseksi.Lupia annetaan esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin: siirtolavan säilytys, talopaketin toimitus, henkilönostin, alueen rajaus lumenpudotusta...