Valitse sivu

Kiinteistöjen yhteisjärjestely

Hakemusasiakirjat: järjestelysuunnitelma asemapiirros vuokratonttien kohdalla maanomistaja on sopimuksen osapuolena tai maanomistajalta hyväksyntä (valtuutus) sopimusasiakirjalle yhtiö hakijana: kaupparekisteriote ja jäljennös...

Poikkeaminen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista

Ympäristönsuojeluviranomainen hakemuksesta myöntää enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan luvan poiketa jätevesienkäsittelyn perustason puhdistusvaatimuksista (YSL 156 d §). Poikkeaminen...
Rakennusrasitteen perustaminen ja poistaminen

Rakennusrasitteen perustaminen ja poistaminen

Hakemusasiakirjat rasitesopimus asemapiirros ja/tai rakennuspiirustus vuokratonttien kohdalla maanomistaja on sopimuksen osapuolena tai maanomistajalta hyväksyntä (valtuutus) sopimusasiakirjalle yhtiö hakijana: kaupparekisteriote ja...
Julkisivupiirustus

Julkisivupiirustus

Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (2.3, s. 8) Julkisivupiirustusten sisältö Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona....
Pohjapiirustus ja leikkauspiirustus

Pohjapiirustus ja leikkauspiirustus

Lähde. Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (2.2, s. 6) Pohja- ja leikkauspiirustusten sisältö ja esitystapa Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä tarvittaessa...
Asemapiirros

Asemapiirros

Lähde: Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (2.1, s. 4) Asemapiirroksen sisältö Asemapiirrokseen on sisällyttävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen...
Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon valvonnan kohteena ovat muun muassa elintarvikkeet ja elintarvikehuoneistot, asunnot, talous- ja uimavedet, koulut, päiväkodit sekä tupakanmyynti. Lisäksi toimintaan kuuluvat...

Suunnitelmat

Suluissa olevat kappaleet ja sivunumerot ovat seuraavasta ohjeesta: Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset: Asemapiirros (2.1, s. 4)...