Valitse sivu
Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 7.10.2019 § 85 ja se on tullut voimaan 1.1.2020
Oletko havainnut Kirkkonummella espanjansiruetanoita?

Oletko havainnut Kirkkonummella espanjansiruetanoita?

Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluyksikkö pyytää kuntalaisia ilmoittamaan havaintonsa espanjansiruetanoista vieraslajit.fi -sivustolla. Havaintojen ilmoittamiseen pääsee täältä. Espanjansiruetana on haitallinen vieraslaji, jonka kannat voivat kasvaa hyvin nopeasti....
Yleinen ilmoitusmenettely

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoituksenvaraiset toiminnot: – eläinsuojat – sahat, varikot, eläintarhat, huvipuistot – kemikaalivarastot...
Ojitusta koskeva erimielisyys

Ojitusta koskeva erimielisyys

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin. Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen...
Vesiliikennelain mukainen lupa

Vesiliikennelain mukainen lupa

Kaikilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai harjoitukseen tarvitaan yleensä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa. Moottoriveneillä tai muilla moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla tapahtuvaan kilpailuun tai...
Lannan varastointiin liittyvät ilmoitukset

Lannan varastointiin liittyvät ilmoitukset

Aumasta eli lannan patteroinnista maakuoppaan pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Aumaus Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jonne patteroidaan eli sijoitetaan lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää...
Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Koeluonteista toimintaa harjoittava yritys tai toimija on velvollinen ilmoittamaan asiasta kunnalle viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta kunnalle...