Valitse sivu

Karttalinkki

Tiedote .(pdf) | Notice in English (.pdf)

Juhlakallion alueella rikkoutui vesijohto maanantaina 15.1.2024. Espoon seudun terveydensuojeluviranomainen antoi Juhlakallion alueelle veden käyttökiellon 15.1.2024.

Vesijohto on korjattu ja kloorattu sekä verkoston huuhtelu aloitetaan klo 18.30. Verkosto on huuhdeltu noin klo 21 mennessä. Asukkaiden tulee juoksuttaa vettä hanoista niin, että mahdollinen samentuma ja kloorattu vesi poistuu myös kiinteistöjen putkista.

Kiinteistöistä otetaan tarvittavat vesinäytteet keskiviikkona 17.1.2024 veden laadun varmistamiseksi.

Espoon seudun ympäristöterveyden 15.1.2024 asettama veden käyttökielto puretaan tällä tiedotteella. Samalla astuu voimaan veden keittokehotus. Keittokehotus on voimassa toistaiseksi.

Hanavesi on keitettävä ennen sen käyttämistä juomavetenä tai ruuanlaitossa. Vesi on keitettävä vähintään 5 min. ajan. Myös kahvin- ja vedenkeittimissä käytettävä vesi on ensin keitettävä. Hanavettä voi käyttää peseytymiseen normaalisti, jos siinä ei ole poikkeavaa väriä tai hajua.

Väliaikainen vedenjakelupiste on järjestetty Heikkilän pallokentälle (osoite Räätäli Bäckströminkuja). Veden noutoa varten tulee ottaa mukaan oma kanisteri.

Asiasta tiedotetaan seuraavan kerran, kun vedestä otettujen näytteiden tulokset ovat valmistuneet. Tulosten arvioidaan valmistuvan viimeistään perjantaina 19.1.2024 iltapäivällä.

Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa, kunnes se on kirkasta. Mikäli 10 min. juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä Kirkkonummen Veden päivystysnumeroon 09-2967 2275.

 
Pahoittelemme häiriötä.

Espoo 16.1.2024

Mari Nevas                                                     Maria Lehtinen

valvontayksikön päällikkö                               käyttöpäällikkö

Espoon seudun ympäristöterveys                  Kirkkonummen Vesi             

talousvesivalvonta@espoo.fi                          p. 040 126 9576

THE PROHIBITION ON USE OF TAPWATER WILL BE CANCELLED IN THE JUHLAKALLIO AREA. AT THE SAME TIME, A RECOMMENDATION TO BOIL THE WATER WILL COME INTO EFFECT.

Tuesday 16 January 2024 at 15:00

A water pipe broke in the Juhlakallio area on Monday 15 January 2024. The Espoo region’s environmental health authority issued a prohibition on use of tap water in the Juhlakallio area on 15 January 2024.

The water pipe has been repaired and chlorinated and the flushing of the network will start at 18:30. The flushing of the network will be finished by around 21:00. The inhabitants should run water through the taps so that any possible turbidity and the chlorinated water will also exit the pipes of the properties.

Necessary water samples will be taken on the properties on Wednesday 17 January 2024 in order to ensure the quality of the water.

The prohibition on the use of water issued by Espoo environmental health services on 15 January 2024 will be cancelled with this message. At the same time, a recommendation to boil the water will come into effect. The recommendation to boil the water will be in effect until further notice.

The tap water must be boiled before it is used as drinking water or in cooking. The water must be boiled for at least 5 minutes. Water used in coffee machines and electric kettles must also be boiled first. Tap water can be used normally for washing as long as it has no unusual colour or smell.

A temporary water supply point has been arranged on the playing field in Heikkilä (address Räätäli Bäckströminkuja). You need to bring your own canister when coming to get water.

We will inform you further when the results of the water tests are ready. The results are expected to be ready by Friday 19 January 2024 in the afternoon.

If the tap water is turbid or has some unusual colour or odour, you should run the water until it is clear. If the quality of the water does not improve after running it for 10 minutes, call the Kirkkonummi Vesi hotline 09-09-2967 2275.

 
We apologize for the inconvenience.

Espoo 16 January 2024

Mari Nevas                                            Maria Lehtinen

Head of the control unit                           Chief Operating Engineer

Espoo environmental health services   Kirkkonummen Vesi            

talousvesivalvonta@espoo.fi                   tel. 040 126 9576

AIEMPI TIEDOTE :

Vedenjakelu on katkaistu Juhlakallion alueella Kirkkonummella ja vesijohdot kloorataan (Tammikuu 2024)

The water distribution has been cut in Juhlakallio area in Kirkkonummi and the water pipes are being chlorinated. Water usage is forbidden until further notice (January 15, 2024)