Valitse sivu
Tolsanportti eteläinen

Tolsanportti eteläinen

Tilanne: Valmisteluaineisto nähtävillä 2. – 31.5.2024, Aloitus- ja valmisteluvaihe (25.4.2024) Tolsanportin eteläinen asemakaava-alue sijaitsee Tolsan asemanseudun kaakkoispuolella. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Länsiväylän keskilinjaan, idässä vireillä...
Tolsanportti pohjoinen

Tolsanportti pohjoinen

Tilanne: Valmisteluaineisto nähtävillä 2. – 31.5.2024, Aloitus- ja valmisteluvaihe (25.4.2024) Tolsanportin pohjoinen asemakaava ja asemakaavan muutosalue sijaitsee välittömästi Tolsan asemanseudun itäpuolella ja Länsiväylän pohjoispuolella. Suunnittelualue...
Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Yhteiskehittämässä kaavoituksen digitalisaatiota

Tietomallit, koneluettavuus ja rakenteinen tieto ovat tämän päivän keinoja vauhdittaa julkisen sektorin digitalisaatiota. Suomessa tietomallipohjaista kaavoitusta edistetään lainsäädännöllä, joka tulee edellyttämään kunnilta tietomallipohjaisten asema- ja...
Perälänkannas, muutos ja laajennus

Perälänkannas, muutos ja laajennus

     Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023) Espoo-Salo oikoradan (ESA-rata) suunnittelu on edennyt kaksivaiheisesti vuodesta 2018 lähtien, jolloin käynnistyi sen yleissuunnitelman laatiminen. Yleissuunnitelman hyväksymistä varten täytyy sen...
Villa Hagan puisto

Villa Hagan puisto

Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023) Hanke sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksen ytimessä, heti rautatieaseman pohjoispuolella. Keskeiset maanomistajat ovat Kirkkonummen kunta, Senaatti-Kiinteistöt, Y-säätiö sekä KOy Kirkkonummen Liiketalo. Suunnittelualue on kooltaan...

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai rakennusluvan perusteeksi kelpaavaa yleiskaavaa.Ranta-asemakaavoitus poikkeaa muusta kaavoituksesta sillä se on maanomistajavetoinen. Maankäyttö- ja...

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueiden käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ym. kesken.Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti kunnan yhdyskuntarakenne sekä...

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään.Asemakaavoilla ja asemakaavojen muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää esim. kokonaisen asunto- tai...