Valitse sivu

Musiikkiluokka

Ajankohtaista Hakuaika musiikkiluokalle on 15.11.-15.12.2023. Musiikkiluokan pääsykokeet järjestetään to 1.2. – pe 2.2., ma 5.2. – ti 6.2. Hakijoille lähetetään erillinen kutsu pääsykokeeseen, johon on merkitty koepäivä ja kellonaika. Lisäinfoa:Maija Kylä-Setälä p....
Kielikylpy

Kielikylpy

Ajankohtaista Kielikylvyn avoimet ovet 18.1.2024 – tule tutustumaan toimintaan!  Avoimet ovet pidetään klo 17.30 Gesterbyn koululla. Kielikylpyopetus Kirkkonummella Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn koulussa. Esiopetuksesta...

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, jotka tarvitsevat oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä pitkäkestoista, kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tukea. Tuki voidaan järjestää joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityisen tuen aikana voidaan...
Kielikylpy

Painotettu opetus

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa. Painotettu opetus Kirkkonummella järjestetään neljässä peruskoulussa opetusta, jossa painotetaan yhtä tai useampaa...

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.Opiskelija voi valita, mihin lukioon haluaa hakea. Lukiot valitsevat opiskelijansa. Keskiarvorajat vaihtelevat vuosittain ja...

Perusopetus

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä...