Valitse sivu
Masalanportti II

Masalanportti II

Tilanne: Aloitusvaihe (25.5.2023) Masalanportti II asemakaava-alue sijaitsee Masalan keskustan tuntumassa ja käsittää sen pääsisääntuloväylän alueita. Kaava-alue sijoittuu Kehä III:n ja ja Sundsbergintien risteysalueelle ja se on rajattu tiesuunnitelman mukaisesti,...
Rajanotkontie

Rajanotkontie

Tilanne: Aloitusvaihe (27.4.2023) Hanke sijaitsee kuntakeskuksessa, liikekeskuksen pohjoispuolella. Kaava-alueen rajaus koskee ikäihmisten palvelutalokorttelia. Suunnittelualue muodostuu Rajanotkonpolun, Piippolanpolun ja Rajapolun rajaamalle korttelialueelle. Alue on...
Smedsbyn asemakaavamuutos (Veklahti-Svartvik)

Smedsbyn asemakaavamuutos (Veklahti-Svartvik)

Smedsbyn asemakaavamuutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen sekä rakennuskiellon asettaminen Kunnanhallituksen puheenjohtajan otto-oikeuden käyttäminen yhdyskuntatekniikan lautakunnan päätökseen...

Mössö ranta-asemakaava

Tilanne: Lainvoimainen (28.4.2023) Suunnittelualue sijaitsee Mössön saaressa Porkkalanniemen itärannalla kiinteistön 257-402-1-120 (Mössö) alueella. Alueelta on matkaa Kirkkonummen kuntakeskukseen noin 16 km. Suunnittelualue on kooltaan noin 35,5 ha, josta...
Siikajärvi Pohjoinen

Siikajärvi Pohjoinen

Tilanne: Aloitusvaihe (28.10.2021) Asemakaava koskee Siikajärven länsirannalla olevaa Hotelli Nuuksion aluetta ja sen lähistöllä olevia nykyisiä loma-asuntotontteja järven rannalla. Tarkoituksena on kehittää ja parantaa alueella olevia matkailu- ja...

Työpajat_POISTETTU

Kunnantalolla järjestettiin 30.1.2014 työpaja, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yhdistysten näkemyksiä Kirkkonummen rakennetusta ympäristöstä ja sen kehittämistoimenpiteistä. Työpajaan kutsuttiin 45 kotiseutu-,...

Kirkkonummen kaunein paikka -äänestys

Kirkkonummen rakennetun ympäristön kauneinta paikkaa sai äänestää kunnan internet-sivuilla 23.8.-5.9.2013 välisenä aikana. Kyselyllä haluttiin kerätä tietoa siitä, millaista rakennettua...

Taustatietoa

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on jatkumoa valtakunnalliselle ja maakunnalliselle a-polille. Arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia (tai strategioita) on laadittu Euroopassa 1990-luvulta lähtien. Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma...

Työ- ja ohjausryhmä_POISTETTU

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman työryhmä koostuu seuraavista kunnan yhdyskuntatekniikan toimialan ja kulttuuritoimen jäsenistä: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen (pj) kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen (siht) kaavoitusarkkitehti Aija...

Arkkitehtuurikasvatushanke_POISTETTU

Arkkitehtuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen sisältyy yhtenä keskeisenä toimenpiteenä Suomen Valtioneuvoston 1998 hyväksymään arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Suomen perustuslain mukaan kansalaisilla on oikeus...