Valitse sivu

Työpajat_POISTETTU

Kunnantalolla järjestettiin 30.1.2014 työpaja, jonka tarkoituksena oli kartoittaa yhdistysten näkemyksiä Kirkkonummen rakennetusta ympäristöstä ja sen kehittämistoimenpiteistä. Työpajaan kutsuttiin 45 kotiseutu-,...

Kirkkonummen kaunein paikka -äänestys

Kirkkonummen rakennetun ympäristön kauneinta paikkaa sai äänestää kunnan internet-sivuilla 23.8.-5.9.2013 välisenä aikana. Kyselyllä haluttiin kerätä tietoa siitä, millaista rakennettua...

Taustatietoa

Kirkkonummen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on jatkumoa valtakunnalliselle ja maakunnalliselle a-polille. Arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia (tai strategioita) on laadittu Euroopassa 1990-luvulta lähtien. Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma...

Työ- ja ohjausryhmä_POISTETTU

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman työryhmä koostuu seuraavista kunnan yhdyskuntatekniikan toimialan ja kulttuuritoimen jäsenistä: kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen (pj) kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen (siht) kaavoitusarkkitehti Aija...

Arkkitehtuurikasvatushanke_POISTETTU

Arkkitehtuurikasvatuksen kehittäminen ja tukeminen sisältyy yhtenä keskeisenä toimenpiteenä Suomen Valtioneuvoston 1998 hyväksymään arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan. Suomen perustuslain mukaan kansalaisilla on oikeus...

Paikkatietokysely

Arkkitehtuuripoliittista ohjelmaa varten järjestettiin 25.3.-6.5. välisenä aikana kaikille avoin internet-pohjainen paikkatietokysely. Kyselyllä kartoitettiin mm. kunnan asukkaiden ja kunnassa työssä käyvien kokemuksia ja...

Aloitusseminaari

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatiminen käynnistyi 14.3.2013 pidetyllä aloitusseminaarilla ”Rakennettu ympäristö kehitysvoimaksi – arkkitehtuuripolitiikasta potkua!”, joka järjestettiin yhteistyössä Uudenmaan...

Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma

Kotina Kirkkonummi – Kirkkonummen Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017 Kotina Kirkkonummi – Kirkkonummen Arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2017, tiivistelmä Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut on vastannut Kirkkonummen...